cv polska cv niemcy cv wielka brytania cv rosja cv francja

Regulamin serwisu Goodc.eu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego kreatora cv, który dostępny jest pod adresem: http://goodcv.eu/
2. Właścicielem serwisu Goodcv.eu oraz domeny http://goodcv.eu/ jest MN MEDIA, NIP: 8222180722, REGON: 146500152. Dane kontaktowe - goodcveu@gmail.com.
3. Każdy użytkownik przed skorzystaniem z serwisu Goodcv.eu (internetowego kreatora cv) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Serwis Goodcv.eu umożliwia wygenerowanie szablonu cv w formacie PDF.
5. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, znajdujące się w serwisie Goodcv.eu są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych, czy też to prezentacji na innych witrynach internetowych, bez zgody właściciela serwisu Goodcv.eu.
6. Serwis Goodcv.eu zaprojektowany został w taki sposób, aby można było z niego korzystać bez konieczności rejestracji. Wszystkie dane wprowadzane do formularza generującego CV, nie są przechowywane w serwisie Goodcv.eu. Przed wygenerowanie cv, użytkownik powinien upewnić się, czy wszystkie dane wprowadzone do formularza są poprawne.


§ 2. Warunki techniczne

1. Korzystanie z serwisu Goodcv.eu wymaga spełnienia kilku wymagań technicznych: - dostęp do sieci Internet - korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera oraz Internet Explorer. - korzystanie z oprogramowania Java, Java Script - zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego podgląd plików PDF np. Adobe Reader
2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania techniczne można znaleźć na stronie http://goodcv.eu/pomoc.html
3. Działanie kreatora można sprawdzić bezpłatnie na stronie http://goodcv.eu/formularz0.php


§ 3. Warunki płatności

1. Użytkownik serwisu Goodc.eu może wygenerować CV, za pomocą darmowych kodów, lub za pomocą płatnych kodów SMS.
2. Płatność SMS obsługiwana jest przez Eurokoncept, grupę Dotpay. Regulamin serwisów SMS Premium.
3. Wszystkie problemy z płatnością powinny być zgłaszane na adres goodcveu@gmail.com.


§ 4. Postanowienia końcowe

1. Serwis Goodcv.eu zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany niniejszego Regulaminu, bez powiadamiana użytkowników.
2. Serwis Goodcv.eu zastrzega sobie możliwość dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania (w tym również do zaprzestania działalności). W wyniku takich działań użytkownikom nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem serwisu Goodcv.eu.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy MN MEDIA.